Volkswagen CrossPolo

EngineTyre sizeFront pressureRear pressureFront loaded pressureRear loaded pressure
1.2 12V215 40 R17 83W32293541
1.4 16V215 40 ZR1732293541
1.9 TDI215 40 ZR1735323844