Volvo V40

EngineTyre sizeFront pressureRear pressureFront loaded pressureRear loaded pressure
1.6 T3205 50 R17 93W XL33333939
1.6 T3205 55 R16 91V33333939
1.6 T3225 40 R18 92W XL33333939
1.6 T3225 45 R17 91W33333939
1.6 T3235 35 R19 91W XL33333939
1.6 T4205 50 R17 93W XL42354539
1.6 T4205 55 R16 91W42354539
1.6 T4225 40 R18 92W XL42354541
1.6 T4225 45 R17 91W42354539
1.6 T4235 35 R19 91W XL42354541