Volvo V50

EngineTyre sizeFront pressureRear pressureFront loaded pressureRear loaded pressure
1.6195 65 R15 91V36304136
1.6205 50 R17 93W XL38324136
1.6205 55 R16 91W36304136
1.6215 45 R18 93W XL38324136
2.4205 50 R17 93W XL38324136
2.4205 55 R16 91W36304136
2.4215 45 R18 93W XL38324136
2.5 T5205 50 R17 93W XL39324236
2.5 T5205 55 R16 91W38304136