Volvo V60

EngineTyre sizeFront pressureRear pressureFront loaded pressureRear loaded pressure
1.6 T3205 60 R16 92V38354138
1.6 T3215 50 R17 95W XL38354138
1.6 T3215 55 R16 93W38354138
1.6 T3235 40 R18 95W XL38354138
1.6 T3235 45 R17 94W38354138
1.6 T3235 45 R17 94W SSR38384141
2.0 T215 50 R17 95W XL38354138
2.0 T215 55 R16 93W38354138
2.0 T235 40 R18 95W XL38354138
2.0 T235 45 R17 94W38354138
2.0 T235 45 R17 94W SSR38384141
3.0 T6 AWD215 50 R17 95Y XL44354641
3.0 T6 AWD215 55 R16 93Y41354438
3.0 T6 AWD235 40 R18 95Y XL44354641
3.0 T6 AWD235 45 R17 94Y41354438
3.0 T6 AWD235 45 R17 94Y SSR41414444