Volvo V70

EngineTyre sizeFront pressureRear pressureFront loaded pressureRear loaded pressure
1.6 T4225 50 R17 98V XL38383939
1.6 T4225 55 R16 95V38383939
1.6 T4245 40 R18 97V XL38383939
1.6 T4245 45 R17 95V38383939
2.0 FlexiFuel225 50 R17 98V XL36364141
2.0 FlexiFuel225 55 R16 95V36364141
2.0 FlexiFuel245 40 R18 97V XL36364141
2.0 FlexiFuel245 45 R17 95V36364141
2.0 T5225 50 R17 98W XL41414444
2.0 T5225 55 R16 95W41414444
2.0 T5245 40 R18 97W XL39394242
2.0 T5245 45 R17 95W41414444
3.0 T6225 50 R17 98W XL41414444
3.0 T6225 55 R16 95W41414444
3.0 T6245 40 R18 97W XL39394242
3.0 T6245 45 R17 95W41414444