Toyota Yaris

Engine Tyre size Front pressure Rear pressure Front loaded pressure Rear loaded pressure 1 165 70 R14 81T 32 32 33 33 1 175 65 R15 84H 33 32 36 35 1 185 60 R15 84T 32 32 33 33 1 195 50 R16 84H 33 32 36 35 1.8 TS 235 45 R17 94W…

Toyota Verso

Engine Tyre size Front pressure Rear pressure Front loaded pressure Rear loaded pressure 1.6 205 60 R16 92V 35 33 39 38 1.6 215 55 R17 94W 35 33 39 38 2.0 D-4D 215 55 R17 94W 35 33 39 38 2.2 D-4D 215 55 R17 94W 35 33 39 38

Toyota Tundra

Engine Tyre size Front pressure Rear pressure Front loaded pressure Rear loaded pressure 4.0 V6 255 70 R18 114T 29 32 4.0 V6 275 65 R18 114T 29 32 5.7 L V8 255 70 R18 111S 30 33 5.7 L V8 275 55 R20 113H 30 33 5.7 L V8 275 65 R18 114H 30…

Toyota Sienna

Engine Tyre size Front pressure Rear pressure Front loaded pressure Rear loaded pressure 2.7 L 215 70 R15 105S 29 32 2.7 L 245 75 R16 109S 29 29 2.7L VVT-i 245 75 R16 109S 30 30 2.7L VVT-i 245 75 R16 110T 30 30 3.5 V6 255 45 R18 99V 35 35 3.5 V6…

Toyota Sienna

Engine Tyre size Front pressure Rear pressure Front loaded pressure Rear loaded pressure 2.7 L 235 60 R17 100T 35 35 3.5L V6 235 55 R18 99T 35 35 3.5L V6 235 60 R17 100H 35 35 3.5L V6 235 60 R17 100T 35 35

Toyota Sequoia

Engine Tyre size Front pressure Rear pressure Front loaded pressure Rear loaded pressure 4.7 V8 275 65 R18 114T 33 33 5.7 V8 275 55 R20 111H 33 33 5.7L V8 255 70 R18 112R 33 33 5.7L V8 275 55 R20 111H 30 33 5.7L V8 275 55 R20 111H 33 33 5.7L V8…

Toyota RAV4

Engine Tyre size Front pressure Rear pressure Front loaded pressure Rear loaded pressure 2 225 65 R17 102H 4×4 32 32 32 32 2 235 55 R18 100H 4×4 32 32 32 32 2.0 VVT-i 225 65 R17 102H 4×4 32 32 32 35 2.0 VVT-i 235 55 R18 100H 4×4 32 32 32 35…

Toyota Hilux

Engine Tyre size Front pressure Rear pressure Front loaded pressure Rear loaded pressure 2.5 D-4D 255 60 R17 106T 4×4 32 33 35 41 2.5 D-4D 255 65 R16 109T 4×4 32 33 35 41 2.5 D-4D 255 70 R15 108T 4×4 32 33 35 41

Toyota Highlander

Engine Tyre size Front pressure Rear pressure Front loaded pressure Rear loaded pressure 2.7 L 245 55 R19 103T 35 35 2.7 L 245 65 R17 105T 35 35 2.7 L VVT-i 165 90 R18 107M 61 61 3.5 L V6 165 90 R18 107M 61 61 3.5 L V6 245 55 R19 103H 36…

Toyota Celica

Engine Tyre size Front pressure Rear pressure Front loaded pressure Rear loaded pressure 1.8 16 V 195 60 R15 88V 32 32 39 39 1.8 16 V 205 50 R16 87V 32 32 39 39 1.8 16 V 205 55 R15 88V 32 32 39 39 1.8 16 V TS 195 60 R15 88V 32…

Toyota C-HR

Engine Tyre size Front pressure Rear pressure Front loaded pressure Rear loaded pressure 1.2 T 215 60 R17 96H 33 33 1.2 T 225 50 R18 95V 33 33 2.0 L 145 90 R16 105M 61 61 2.0 L 145 90 R16 105MM 61 61 2.0 L 165 80 R17 101P 61 61 2.0 L…

Toyota Aygo

Engine Tyre size Front pressure Rear pressure Front loaded pressure Rear loaded pressure 1 155 65 R14 75T 32 32 33 33 1 165 60 R15 77H 33 33 33 33 1 165 65 R14 79T 33 33 33 33 1.4 D 155 65 R14 75T 35 32 35 32

Toyota Avensis

Engine Tyre size Front pressure Rear pressure Front loaded pressure Rear loaded pressure 1.6 205 60 R16 92V 39 36 39 36 1.6 215 55 R17 94W 41 39 41 39 1.6 VTT-i 195 65 R15 91V 33 35 35 38 1.6 VTT-i 205 55 R16 91V 33 35 35 38 1.6 VTT-i 215 45…