Bmw M3

EngineTyre sizeFront pressureRear pressureFront loaded pressureRear loaded pressure
3.2 24 V225 40 ZR19 VA3341
3.2 24 V225 45 ZR18 VA3341
3.2 24 V255 35 ZR19 HA3548
3.2 24 V255 40 ZR18 HA3548

Similar Posts