Bmw Z3 Coupe

EngineTyre sizeFront pressureRear pressureFront loaded pressureRear loaded pressure
3.0 24V225 45 ZR17 VA3030
3.0 24V225 50 ZR16 W30353035
3.0 24V245 40 ZR17 HA3535

Similar Posts