Chevrolet Evanda

EngineTyre sizeFront pressureRear pressureFront loaded pressureRear loaded pressure
2.0 16 V195 70 R14 91H29292929
2.0 16 V205 55 R16 91H29292929
2.0 16 V205 65 R15 94H29292929

Similar Posts