Fiat Barchetta

EngineTyre sizeFront pressureRear pressureFront loaded pressureRear loaded pressure
1.8 16V185 55 R15 82H35293529
1.8 16V195 45 R16 80V35293529
1.8 16V195 55 R15 85V35293529

Similar Posts