Infiniti QX50

EngineTyre sizeFront pressureRear pressureFront loaded pressureRear loaded pressure
3.7 V6225 55 R18 98W33333333
3.7 V6245 45 R19 98W33333333

Similar Posts