Toyota Avalon

EngineTyre sizeFront pressureRear pressureFront loaded pressureRear loaded pressure
3.5 L V6155 70 R17 110M6161
3.5 L V6215 55 R17 93V3030
3.5 L V6235 40 R19 92V3535
3.5 L V6235 45 R18 94T3535
3.5 L V6235 45 R18 94V3535
3.5 V6215 55 R17 93V3030
3.5 V6215 55 R17 93V3232
3.5 V6215 60 R16 95V3838
3.5 V6225 45 R18 91V3030

Similar Posts