Chevrolet Captiva

EngineTyre sizeFront pressureRear pressureFront loaded pressureRear loaded pressure
2.4215 70 R16 100H 4×430303335
2.4235 55 R18 100H 4×430303335
2.4235 60 R17 102H 4×430303335
2.4 2WD235 55 R18 100V30303335
2.4 2WD235 60 R17 102H30303335
3.0 4WD235 50 R19 99V30303335
3.0 4WD235 55 R18 100V30303335
3.2 V6235 55 R18 100V 4×430303030
3.2 V6235 60 R17 102V 4×430303030

Similar Posts