Chevrolet Cruze

EngineTyre sizeFront pressureRear pressureFront loaded pressureRear loaded pressure
1.6205 60 R16 92H32323939
1.6215 50 R17 91V32323939
1.8205 60 R16 92V32323939
1.8215 50 R17 91V32323939

Similar Posts