Chevrolet Cruze Station Wagon

EngineTyre sizeFront pressureRear pressureFront loaded pressureRear loaded pressure
1.6205 60 R16 92H32323939
1.6215 50 R17 91V32323939
1.8205 60 R16 92V32323939
1.8215 50 R17 91V32323939
2.0 TD225 50 R17 94V32323939

Similar Posts