Hyundai Veloster

EngineTyre sizeFront pressureRear pressureFront loaded pressureRear loaded pressure
1.6 GDI215 40 R18 85V32323333
1.6 GDI215 45 R17 87V32323333
1.6 Turbo GDI225 40 R18 88V32323333

Similar Posts