Hyundai XG 350

EngineTyre sizeFront pressureRear pressureFront loaded pressureRear loaded pressure
3.5 V 6205 60 R16 92V30303333
3.5 V 6205 65 R15 94V30303333

Similar Posts